วิธีการใช้งานนาฬิกา Automatic ตั้งเวลาและการไขลาน

1.  การตั้งเวลานาฬิกา ถือนาฬิกาและเขย่าสัก 2 – 3 วินาที เพื่อให้กลไกทำงาน จากนั้นดึงเม็ดมะยมแล้วหมุนนาฬิกาตามเข็มนาฬิกาจนได้เวลาที่เหมาะสมแล้วกดเม็ดมะยมลง

Continue reading →