ระดับการกันน้ำของนาฬิกาข้อมือ ที่เราเห็นๆกัน เช่น WATER RESISTANT 10M 30M 50 M หรือมากกว่านั้น ไม่ได้หมายความว่าจะกันน้ำได้จริงเมื่ออยู่ที่ความลึก 10 เมตร, 30 เมตร, 50 เมตร แต่เป็นเพียงหน่วยวัดที่แสดงความสามารถในการป้องกันระดับแรงดันได้เทียบเท่ากับระดับความลึกนั้นๆ แค่นั้นเอง Continue reading →